poniedziałek, 9 maja 2011

Spotkanie z twórcami

Zapraszamy na Festiwal Komiksowa Warszawa, gdzie
w ten piątek odbędą się spotkania
z autorami komiksu
i filmu o Jeżu Jerzym!
O 16.30 będzie można porozmawiać z moimi ojcami: Tomkiem Leśniakiem i Rafałem Skarżyckim,
a o godzinie 17.15
z ekipą, która realizo-
wała film "Jeż Jerzy". Festiwal odbywa się
w Pałacu Kultury i Nauki
w ramach II Warszaw-
skich Targów Książki.